Старобългарски речник
корца 
корца ж Канела, дарчин — вид подправка за ястия корцѫ  б(...)сѣкѫ вон(...) З 128a (Ягич, с. 128а, кирилска приписка, бел. под линия) З Нвб Ø