Старобългарски речник
къдеже 
къдеже нареч съюз 1. Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за време: когато, като, щом, след като къде же свѣтъ бꙑстъ въставъ мол҄ꙗꙿше (!) стрѣгѫштѧꙙ вонꙑ С 16.11 кꙿдеже ꙁдрее савнъ. став сꙙ корабь посрѣдѹ рѣкꙑ С 151.1 2. Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за място: където кдеже вьꙁѧто бꙑ ꙁла(...) Изч С В Гр ὡς ἅμα δὲ τῷ къде же кꙿдеже кдеже Вж. при къде Нвб