Старобългарски речник
каплꙗ 
каплꙗ ж 1. Капка ꙇ бꙑстъ потъ его ѣко  каплѧ кръве. каплѭштѧ на ꙁемлѭ М Лк 22.44 З А СК браꙁдꙑ еѩ напо ѹмьножта еѩ. въ каплѣхъ еѩ. въꙁвеселтъ сѩ въсьѣѭц СП 64.11 сънідетъ ѣко дождь на рѹно. ї ѣко каплѣ капѫштіѣ на ꙁемлѫ вьсіѣетъ въ дьні его правъда СП 71.6 каплѣ малаа отъ каплѧ пріѩт беꙁдънѫ К 14b 12 Срв. С453.3, 3—4 пото вѣнъѩ капл҄ꙙ медомъ текѫштааго стонка раꙁорт хоштете С 388.17—18 вдѣхомъ го  свꙙто ребро. ꙗꙁвьшее сꙙ насъ рад.  стовъшѹ крьвь  водѫ. двою капью нашего съпаса С 499.29 2. Като нареч. каплꙗм тв мн κρουνηδόν На капки вдѣахѫ капл҄ѫштꙙ оть н҄его крьв. каплѣм С 51.14 Изч М З А СК СП К С Гр ϑρόμβος σταγών ὀχετός κρουϑός каплѣ капьꙗ Нвб капля остар диал ВА ДА Срв капка ОА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Капка ЛИ СтИл,РЛФИ Капча МИ ЙЗ,МИПан