Старобългарски речник
касат сѧ 
касат сѧ -касаѭ сѧ -касаш сѧ несв 1. Допирам се, докосвам се до някого или нещо прѣжде ѹбо глаголаахъ ꙗко рѫка стъ ѧꙁꙑкъ нашъ хрстосовѹ ногѹ касаѭшт сꙙ С 379.28 повелѣвааше вѣтромъ.  ѹстѫпаахѫ. сльнъ словомъ. касааше сꙙ жъгомꙑмъ огн҄емъ  хладн бꙑваахѫ С 476.16—17 сльнъ словомъ. касааше сꙙ сѹсѣ рѫцѣ.  тъгда жде на слꙋжьбѫ отъсꙑлааше С 476.22 окꙑ ꙁмꙗ вьгнѣждаѧ сꙙ вь н҄емь. касаѭшт бо сꙙ рѫцѣ стааго отъбѣгааше дхъ въ нъ ѹдъ С 567.15 2. Отнасям се до някого, засягам просльꙁхъ многашд толкꙑ благꙑн҄ꙙ. того вдѣвъ отъпадъша. обьшта бо бѣаше страсть.  нашего рода касаѭшт сꙙ С 430.6—7 Изч С Гр ἅπτομαι Нвб касая се книж ОА ВА АР