Старобългарски речник
кондаьскъ 
кондаьскъ -ꙑ прил ЛИ Кандакийски, който се отнася до Кандакия — етиопска царица [Деян 8.27] прведошꙙ же естънааго съсѫда  стежера мѫенкомъ. крѣпа вѣрꙑ камꙑка. ѳеодѡра непобѣдмааго. славънꙑна проспаѳера. дрѹгааго скопꙿца подражаѧ конꙿдаьскꙑѧ. же флпѹ не покажетъ водꙑ крьстт сꙙ С 60.19—20 Изч С Гр τῆς Κανδάκης конꙿдаьскъ