Старобългарски речник
коꙁьлъ 
коꙁьлъ м 1. Козел не прмѫ отъ домѹ твоего телецъ. ні отъ стадъ твоіхъ коꙁⷷлъ СП 49.9 въꙁнесѫ тебѣ волꙑ  коꙁълꙑ СП 65.15 2. Прен. Окови [за шия]  ѹвѣдѣвъше помꙿше дного съвꙙꙁашꙙ. вергам двом.  коꙁълъ тꙙжькъ въꙁложвъше мѹ прведошꙙ го къ воводѣ C 146.5 Изч СП С Гр χίμαρος κλοιός коꙁълъ коꙁелъ Нвб козел ОA, BA, АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД ДА