Старобългарски речник
кръагъ 
кръагъ м Кърчаг, глинен съд; делва, стомна дръжте прѣдаанѣ ска. крьштенѣ кръагомъ. ꙇ стьклѣнцамъ З Мк 7.8 въложвъ вь тр десꙙт кръагъ С 45.10 вдѣшꙙ вьнеꙁаапъ скоівъша с кръага. два мрана люта С 52.21 покаꙁовъ краг Изч З С Пл Гр ξέστης κεράμιον краг Нвб кръчаг диал