Старобългарски речник
кръмлꙗ 
кръмлꙗ ж 1. Храна, ядене кде ѹбо кръмьѧ тоѧ ꙁбꙑтьц С 428.27 отъ того крьмл҄ѫ себѣ мѣаше С 519.7 кон҄ь же тъ прведе въ манастꙑрь. на мьлѣть кръмьѭ прходꙙштхъ тѹ страннкъ С 565.4 2. Прен. Гуляй да ѹбо пѹстошъ не трош сѫштхъ на кръмьѧ  тъштеславьꙗ С 373.29 Изч С Гр τροφή τρυφή кръмьꙗ Нвб кърма, кърмило, кърмилка, кръмлина диал ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА Срв Кърмилото МИ Кърмилата МИ ГХ,МИМ