Старобългарски речник
крнца 
крнца ж Глинен съд, кърчаг, гърне мѣаше же брѣмꙙ хлѣбꙑ стꙑ  топлꙑ ...  крнцѫ медѹ  съложвъ отде С 291.8 Изч С Гр στάμνος Нвб Срв крина ’съд ОА Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА кутия ОА Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА мярка за зърнени храни ОА Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА