Старобългарски речник
к҄ѵпръ 
к҄ѵпръ м МИ Остров Кипър. стрстъ стомꙋ кюпрѹ [смятано за лично име на светец — вж. Мирчев, Кодов, Енински апостол, с. 240; отнася се за Исакий, епископ на Кипър] Пр. на 21 септември епскпѹ Е 35 б 10 Изч Е Гр Κύπρος кюпръ