Старобългарски речник
кѹпьносѫщьнъ 
кѹпьносѫщьнъ -ꙑ прил Единосъщен; отнасящ се до единосъщието на Бог–Отец, Бог–Син и Свети дух  вьсѣьскꙑ сꙙ дѣашꙙ прсъвъкѹпт ѧ хотꙙште. къ правѣ  кѹпꙿносѫштьнѣ вѣрѣ С 201.26—27 Изч С Калка от гр ὁμοούσιος кѹпꙿносѫштьнъ Нвб Срв купно и същ ОА ВА