Старобългарски речник
корѣовъ 
корѣовъ прил притеж ЛИ Кореев, които се отнася до Корей — левит, въстанал против Мойсей и Аарон. Синовете му са прочути като певци по времето на Давид [1 Пар 9.19; 26.1] въ конецъ раꙁѹмъ сновъ корѣовъ псаслмъ (!) СП 43.1 въ концъ о снхъ корѣовѣхъ СП 45.1 псалмъ пѣсні сновъ корѣовъ вовъторѫѫ соботѣ СП 47.1 въ конець о тоілѣхъ сномъ кореовомъ пъсаломъ СП 83.1 СП Гр τοῦ Κορέ От евр qoraḥ ’плешивост’ кореовъ