Старобългарски речник
клььтат 
клььтат -клььщѫ -клььщеш несв При болест, треска и под. — тракам [със зъби] мⷧ҇о наⷣ҇ многꙑ болѧщ. ꙇ наⷣ҇ трѧсѫщмь сѧ трѧсавцеѭ. клеьщѭщѭ ꙁѫбꙑ. трѧсомꙑ же да въкѹстъ подъ вееръ. мало кашцѧ СЕ 44a 20 Изч СЕ клеьтат Нвб Срв кльоцам ’тракам [със зъби]’ диал ДА