Старобългарски речник
крнъ 
крнъ м Крин, лилия съмотрте крнъ селънꙑхъ. како растѫтъ М Мт 6.28А Срв.Лк 12.27 Изч М А От гр κρίνον Нвб крин ОА НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА