Старобългарски речник
карък҄носъ 
карък҄носъ вж карк҄носъ