Старобългарски речник
клюсѧ 
клюсѧ -клюсѧте ср Магаре, муле, катър, впрегаемо товарно животно дастъ клюсꙙ. на ношенье водѣ страньнꙑмъ прходꙙштмь к н҄емѹ С 551.24 дастъ клюсꙙ ѹбогѹѹмѹ С 551.30  цѣловавъ стааго не обрѣте клюсꙙте С 552.3—4 прведе дрѹго клюсꙙ С 552.5 дастъ вѣрнꙑ рабъ бж  то клюсꙙ С 552.11—12 гоже не могъше носꙙшт въсадт на клюсꙙ С 552.24 Изч С Нвб клюса ’кон’ ОА НГер ДА НТ МлБТР