Старобългарски речник
клада 
клада -ꙑ ж Дървени окови за крака или шия, дървена стега за мъчение  ноꙁѣ мѹ въ гладѫ (погр. вм. кладѫ, Заимов, Капалдо, с. 227, бел. под линия) въложт. желѣꙁꙑ же оковат  въсѫдѹ С 104.29 Изч С Гр ξύλον Нвб Срв клада ОА ВА Дюв НГер БТР АР МлБТР ДА Кладата МИ Кладе МИ Кладето МИ ГХ,МИМ