Старобългарски речник
коп 
коп -ꙗ м ЛИ Копий — име на разбойнически водач от житието на Конон Исаврийски  молꙙште свого старѣшнѫ копа прстѫпт сь н҄м ѹвѣштат не могошꙙ С 37.28 копї же въ пеал бꙑвъ о сьвѣта хъ С 38.1 додошꙙ мѣста деже бѣ(ше) копї старѣшна мъ С 39.23 Изч С Гр Κόττις [!]. копї