Старобългарски речник
каперънаѹмъ 
каперънаѹмъ вж капернаѹмъ