Старобългарски речник
кашца 
кашца ж Кашица, кашичка трѧсомꙑ же да въкѹстъ подъ вееръ. мало кашцѧ СЕ 44a 22—23 Изч СЕ Нвб кашица ОА ВА НТ Дюв НГер МлБТР ДА Срв каша БТР АР