Старобългарски речник
касамовъ 
касамовъ прил притеж ЛИ Косамов, на Косам — един от прадедите на Христос снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... ꙇосфовъ ... адъдевъ. касамовъ М Лк 3.28 Изч М З Гр τοῦ Κωσάμ косамовъ