Старобългарски речник
катааросъ 
катааросъ м Вид вредно насекомо ꙁаьнѫ нꙑнѣ глат. мена гадомъ. прѫгъ ... катааросъ СЕ 59a 16 Изч СE От гр κάνϑαρος Нвб Ø