Старобългарски речник
крьстꙗнꙑн҄ 
крьстꙗнꙑн҄ ж Християнка крьстꙗнꙑн бо есмь С 131.15—16 онъ же рее кръстꙗнꙑн҄ л с. она же глагола е кръстꙗнꙑн҄ смъ С 132.19,20 Изч С Гр χριστιανή кръстꙗнꙑн҄. крьстꙗнꙑн Нвб Срв християнка ОА ЕтМл БТР АР