Старобългарски речник
копръ 
копръ м Копър — ароматно растение, разновидност на анасона горе вамъ кънгъѩ  фарсѣ. лцемѣр. ѣко отъдесѧтъствѹете мѧтѫ  копръ М Мт 23.23 ЗI Изч М З Гр ἄνητον Нвб копр НГер Бот Срв копър ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Копъра МИ ГХ,МИМ