Старобългарски речник
кртъ 
кртъ м МИ Крит — остров в Средиземно море мⷺца деⷦ҇ ҃ в҃ стъхъ мⷱ҇къ ꙇ҃. ꙇже в крітѣ А 132b 5 Изч А Гр Κρήτη крітъ