Старобългарски речник
кранвъ 
кранвъ прил притеж кранво мѣсто Κρανίου τόπος Краниево място, лобно място. Мястото, където е бил разпънат Исус Христос; Голгота ꙇ пршедъше на мѣсто нарцаемое голъгота. еже естъ нарцаемое кранево мѣсто М Мт 27.33 З,А, СК. Срв. Лк 23.33 М,З, А, СК;Йо 19.17 M З А СК Б  првѣсѧ  на мѣсто голъгота еже естъ съкаꙁаемо кранево мѣсто М Мк 15.22 З А Изч М З А СК Б краневъ краніевъ Нвб Ø