Старобългарски речник
калꙗт сѧ 
калꙗт сѧ -калꙗѭ сѧ -калꙗш сѧ несв Калям се, омърсявам се, цапам се свнь ѣже ꙁмꙑвъш сѧ. пакꙑ въ калѣ калѣетъ сѧ СЕ 70a 13 Изч СЕ калѣт сѧ Нвб калям [се] ОА ВА НТ МлБТР БТР АР ДА ЕтБАН