Старобългарски речник
класт 
класт -кладѫ -кладеш несв Поставям, слагам, натрупвам прнесеномъ же бꙑвъшемъ дръвомъ.  крѫгомъ гладъше (погр. вм. кладъшемъ, Север., с. 141, бел. под линия) С 141.14—15 Изч С Гр περισωρεύω Нвб клада ОА ВА НТ Дюв НГер ДА