Старобългарски речник
копь 
копь -ꙗ ср Копие дрѹгꙑ же премъ копе прободе емѹ ребра. ꙇ ꙁде вода  кръвь М Мт 27.49 З,А, СК. Срв. Йо 19.34 М,З, А, СК, Б; СЕ 50b 20  копьмъ пронъꙁъшѹѹмѹ бжꙗ ребра. бесплътъно срьдьце мѫтелю прободъ С 462.21 мо сънъ ꙁведетъ тꙙ отъ съмрьтьнааго съна. мо коп ѹставло стъ. обраштаѭштее сꙙ на тꙙ копь С 469.29, 30 Голям широк меч. полож бо пламѣно копь блюст породѫ С 308.25  коп блскаѭште сꙙ наведетъ.  палцеѭ желѣꙁноѭ пасетъ С 336.7 же копьмъ пламѣнꙑмъ остѣнвъ С 438.7 М З А СК Б СЕ С Гр λόγχη ῥομφαία копе коп копіе Нвб копие ОА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР