Старобългарски речник
крьстъ 
крьстъ м 1. Кръст за разпъване ꙁадѣшѧ емѹ крстъ ност по сѣ М Лк 23.26 З крстѹ твоемѹ покланѣемъ сѧ Е 32б 15 ꙇюдѣі же ѹбо інꙑ внꙑ оставльше. на кръстъ сѧ ѹстръмішѧ К 11а 8 Кръст, като символ на християнството. нъ дѣволъ въꙁьмъ крьстꙙ (погр. вм. крьста, Север., с. 400, бел. под линия) скѹшен сътвор С 400.30 прьвѣ вьерашьнꙗаго владꙑка на крьстѣ бѣаше С 495.11 Образно вꙑ красѹте сꙙ ꙁлатомъ. аꙁъ же крьстомъ С 19.22 2. Прен. Страдание, мъчение за християнската вяра ꙇ же не прметъ крста своего  въ слѣдъ мене грѧдетъ М Мт 10.38 З А СК съ кръстꙑ λιτανεύοντες С пеене на литании да стꙑ тъ еппъ. вьсемѹ клросѹ свомѹ повелѣ събьрат сꙙ на сьповѣдан ꙗвьньꙗ того.  съ кръстꙑ къ пештерѣ то. деже къ божї жветъ т С 529.23 М З А СК Б Е СЕ СС ТФ К С И СН Гр σταυρός τὸ ξύλον τοῦ σταυροῦ Χριστός кръстъ крестъ Нвб кръст ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл МлБТР БТР АР ДА Срв Кръст МИ Кръстати дуб МИ Кръстевци МИ Кръстанива махала МИ Кръстинци МИ Кръстино трълище МИ ЙЗах,Кюст.кр Кръсто МИ Кръстачка МИ Кръстато дърво МИ ЙЗах,Кюст Кръстец МИ Крсто чешме МИ Мл,МНСрМ Кръстеви лиляци МИ Кръстопът МИ ИД,МНЛом Кърс МИ ГХ,МИМ Кръста МИ Кръстатия връляк МИ Кръстатия цер МИ ЙЗ,МИПан Кръстопакя МИ ЙЗ,МИПир Кръстец МИ СНМБ Кръстьо ЛИ Кръстев ФИ Кръстан ЛИ Кръстанов ФИ Кръстина ЛИ СтИл,РЛФИ