Старобългарски речник
кѹпьносѫщь 
кѹпьносѫщь -ꙗ ср Единосъщие; православното учение за единосъщието на Бог–Отец, Бог–Син и Свети дух волмъ аранъскѫѭ вѣрѫ неже къ кѹпносѫштю прложт сꙙ С 202.2 Изч С Калка от гр τὸ ὁμοούσιον кѹпносѫшт Нвб Срв купно и същност ОА ВА