Старобългарски речник
т та таверъ таверьѣдъскъ тавта таворьѣдьскъ таврьскъ таде тадѣ таже та табьна табьнкъ табьно талще тана тано танѣ танъ тат тат сѧ такань тако таковъ таковьсь такожде такоже такъ такъжде талантъ талантьнъ талас талтакѹмъ талѳа кѹмꙑ тамара тамо танеосъ таран҄ь тарас таръссьскъ тать татьба татьбна тафат таа тае таꙗт тварь тварꙗт тво твор҄ень творт творт творт творт сѧ творъI творъII творьць творьь тврьдо тврьдость тврьдѣ тврьдѣль тврьдъ тврьдь тебе теꙁвтѣннъ тектоновъ тектонъ текъла телца тельць теодора теодоровъ теодоръI теодоръII теодос теодот теодоть теодѹлъ теологъ теона теоннъ теопстꙗ теопстъ теофлъ тепень теплость терент тесат тет тетрархъ тетъка теень тещ т тверіꙗ твер тверꙗда тверꙗдьскъ тверъ тгрьскъ ткъ тлще тмеовъ тмоте тмотѣ тмѣно тмѣнь тна тнавъ тнь тньнъ тса ттъ ттьлъ тхо тхость тхота тхъ тшна тшт тщ тлѣщ тлѣщ сѧ тлъковань тлъкъ тлъпа тлъстъ тлъща тлькнѫт то тогда тогдажде тожде тождеменень тождементъ тождеплеменьнкъ тождерождень тоже тожде тократъ токъI токъII токъмо толасъ тол толко толкожде толкъ толкъжде толѣ толь тольма тольм тома томнъ томтел҄ьI томтел҄ьII томт томл҄ень топаньꙃь топло топлота топлѣ топлъ топрьво тоень толо тот трава травт траг҄ꙗнъ трак҄ꙗ трапеꙁа трапѣꙁа тратат трахонтьскъ траꙗнъ трецеѭ трепеꙁа трепетат трепетъ трепетьнъ треть третьцеѭ третьц треть тр трволъ трдесѧтъ трдьневьнъ трꙁна трменьнъ тркондъ трконъ тродъ трсавца трсъставьнъ трфонъ тршьд трѧстьнъ троіці тро тронѣ троца троьнъ троьскъ трокондъ тропар҄ь троскотъ трофмъ трофонъ трошт троꙗн҄ трѹдт трѹдт сѧ трѹдъ трѹдьнкъ трѹдьнъ трѹждань трѹждат трѹждат сѧ трѹпъ трѹпь трѹхъ трѣба трѣбще трѣбл҄ трѣбовань трѣбоват трѣбѣ трѣбьнкъ трѣбьнъ трѣва трѣвьнъ трѣꙁвень трѣꙁвт сѧ трѣꙁвъ трѣпѣꙁа трѣснъ трѣт тръгъ тръжще тръжьнкъ тръжьство тръторъ тръторьскъ тръхъть трьблаженъ трьвельствьнъ трьгѹбт трьꙃань трьꙃат трьꙁѫбьць трьновъ трьноплетенъ трьнѣнъ трьнъ трьнь трьпеꙁа трьпѣлвъ трьпѣльство трьпѣнь трьпѣт трьсвѧтъ трьстатъ трьсть трьсть трь трѧсавца трѧст трѧст сѧ трѫба трѫбт трѫбл҄ень трѫбьнъ трѫдовтъ трѫдъ трѫсъ трѫтъ тѹ тѹдора тѹждеплеменьнкъ тѹждь тѹжде тѹкъ тѹлъ тѹмьпанъ тѹн҄е тѹреѭ тѹръ тѹталъ тѹьнъ тѣ тѣко тѣлесьнъ тѣлоI тѣлоII тѣлоIII тѣлопьсань тѣмь тѣмьже тѣмѧ тѣсна тѣснъ тѣшт тѣщт тъ тъгда тъгдажде тъжде тъкань тъкатI тъкатII тъкнѫт тъкъма тъкъмо тъьнкъ тъьно тъьнъ тъьѭ тъщань тъщат сѧ тъщеглашень тъщеславь тъщета тъщетьнъ тъщвъ тъщвъ тъщь тъщьно тꙑ тꙑсѧщьнъ тꙑсѫщ тꙑсѫщьнкъ тьꙁьньнъ тьлтел҄ь тьлт тьло тьлѣньнъ тьлѣнь тьлѣт тьлꙗ тьмаI тьмаII тьмꙗнъ тьмꙗньнца тьмꙗньнъ тьмьнца тьмьньнкъ тьмьньнъ тьмьнъ тьнъкъ тьсть тьща тѧгость тѧгота тѧготьнъ тѧжа тѧжател҄ь тѧже тѧжесть тѧжько тѧжькосрьдъ тѧжькъ тѧжьцѣ тѧꙃат тѧтва тѫга тѫдѹ тѫдѣ тѫжен҄ь тѫжт тѫтьнъ тѫа тѫьнъ туматосьнь турꙗ туровъ турсъ туръ турьскъ