Старобългарски речник
тръгъ 
тръгъ м Пазар, тържище (х)ъ съ юде. неъс[...] на тръꙁахъ по всѧ днї. събесѣдѹѧщм съ нмъ E 39б 17 сътворвъше же съборъ вьс кѹпно отдошꙙ отъ рг҄еѡна нарцамꙑ малꙑ тръгъ. до глагол҄емааго парѳенеѡна С 542.9 Изч Е С Гр ἀγορά Нвб тръг диал ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ЕА