Старобългарски речник
таврьскъ 
таврьскъ -–ꙑ прил МИ Таврически, който се отнася до Таврида — римска провинция в Северното Причерноморие мѣн҄ѫ же стааго еппа. странꙑ поганъскꙑѧ.  сѣмо же стъ херсоньскꙑ градъ. отъ таврьскꙑѧ ꙁемьѧ менемь васлеа С 535.7— 8 Изч С Нвб Срв таврически Бот