Старобългарски речник
тъкатII 
тъкат -тъкѫ -тъеш несв Бутам, блъскам, ритам шесть вонъ піѡнꙗ ношаахѫ стрьмоглавь. не могѫштемъ же мъ го дръжат. колѣнома тъкаахѫ по ребромъ. а ꙁа рѫцѣ  ꙁа ноꙁѣ влааахѫ вьпьѭшта С 137.19 тъкат дрѹгъ дрѹга διανύσσομεν τὸν πέλας Побутваме се един друг, давамe си знаци къждо же тъкаше дрѹгъ дрѹга въпрашаѧ ко стъ мѣсто ждеже мѣн лежтъ С 38.13 Изч С Гр λακτίζω Нвб Вж. при тъкат