Старобългарски речник
теодот 
теодот -ꙗ м ЛИ Теодот, бащата на св. Мамант [?] мⷺца сепⷠ҇ б҃ стаа҇г мⷱка маманта ѹльѣна. флпа  теодотіѩ А 113d 25 Изч А Гр Θεοδοτος теодотіꙗ