Старобългарски речник
танеосъ 
танеосъ м МИ Танис — град в Долен Египет на делтата на Нил прѣдъ оці їхъ ѣже сътворі юдеса. въ ꙁемлї ег҄ѹпетьстѣ на пол танеосѣ СП 77. 12 ѣкоже положі въ ег҄ѹптѣ ꙁнаменіѣ. ї юдеса своѣ на пол танеосѣ (маргинална бележка на преписвачамѩ полю ꙁаносъ) СП 77.43 Изч СП Гр Τάνεως евр. s̄o‘an. ꙁаносъ