Старобългарски речник
трсавца 
трсавца вж трѧсавца