Старобългарски речник
тъгдажде 
тъгдажде нареч Тъкмо тогава, тутакси ꙇ тъгдажде прдѫ ѹенц его. ꙇ ѹждаахѫ сѧ ѣко съ женоѭ глааше. ꙇ нктоже не рее есо штеш. ꙇл то глеш съ неѭ М Йо 4.27 З  тъгда жде на слꙋжьбѫ отъсꙑлааше. сльнъ дѣломъ. проклнааше смокьвнцѫ  їсъхнѣꙗше. сльнъ словомъ. брьнмъ помаꙁааше о  просвѣштааше ꙁрака С 476.22 Изч М З С Гр ἐπὶ τούτῳ тъгда жде Нвб Вж. при тъгда