Старобългарски речник
теодоръII 
теодоръ [погр. С 65.4] вж теодора