Старобългарски речник
табьна 
табьна -ꙑ ж Тайна, нещо тайно а гоже не прѣмъ то  глаголат не сьмѣѭ. хвал҄ѫ вьлѣꙁъшаꙿго. а не ꙁѣло вьꙁштѫ вьходѹ обраꙁа. повѣдаѭ табьнѫ. а не протлъкѹѭ непротлъкованааго С 501.24 Изч С Гр μυστήριον Вж. при тана Нвб