Старобългарски речник
тафат 
тафат същ неизм Страстите Господни еванћле от он.  тафат М 166а 30 М От гр τὰ πάϑη