Старобългарски речник
туръ 
туръ м МИ Тир, пристанищен и търговски град във Финикия горе тебѣ хораꙁнъ. горе тебѣ вдьсада. ѣко аште въ тѵрѣ  сдонѣ. бшѧ слꙑ бꙑлꙑ бꙑвъшѧѩ въ ваѭ. древле ѹбо въ врѣтшт  попелѣ сѣдѧште покаал сѧ бшѧ М Лк 10.13 З. Срв.Мт 11.21 М З ꙇ отъ лма. ꙇ отъ дѹмѣѩ. ꙇ съ оного полѹ оръдана. ꙇ сѫште о тѵрѣ  сдонѣ. мъного мъножъство. слꙑшавъше елко творѣше прдѫ къ немѹ М Мк 3.8 З обае тѵрѹ  сдонѹ отърадьнѣе бѫдетъ на сѫдѣ. неже вама М Лк 10.14 З. Срв.Мт 11.22 М З  се ноплеменънц  тѹръ. люде етѡпъстї  с (б)ꙑ бꙑшѧ тѹ Е 27а 4 се ꙇноплеменьніці  тѹръ СП 86.4 Изч М З Е СП Гр Τύρος тѹръ тѵръ