Старобългарски речник
теопстъ 
теопстъ м ЛИ Теопист — син на Евстатий Плакида, умр. мъченически [ок. 126 г.] в Рим заедно с баща си, майка си Теопистия и брат си Агапий по времето на имп. Адриан [117—138 г.]. Пр. на 20 септември мⷺца сепⷠ҇ ҃. стъхъ мⷱкъ евстатіа  женꙑ его.  сновѹ. теопстѩ.  теопста  агапіѣ А 120b 17 к҃ стрстъ стхъ мⷱ҇къ. евстатїю  теѡпстї  ѧдома ею. агапѣ.  ѳеѡпста Е 35а 17 Изч А Е Гр Θεόπιστος ѳеѡпстъ