Старобългарски речник
тѫдѹ 
тѫдѹ нареч ѭдѹже ... тѫдѹ ὅϑεν ... ἐκεῖϑεν Откъдето ... оттам тѹ прьвѣ враъ бꙑл прлагатъ. ѭдѹже наꙙтъка сходъ сьмрьть мѣ. тѫдѹ же жвотꙿ въходъ жвотънꙑ сътвор С 251.5 Изч С Нвб Срв тъд ’там, оттам’ диал ДА тъдя диал НТ Дюв НГер ДА тъдес диал ЕтМл РРОДД тъдява диал ОА ВА Дюв ЕтМл БТР АР ДА