Старобългарски речник
тверꙗда 
тверꙗда -ꙑ ж МИ Тивериада — град в Галилея, Палестина на брега на Галилейското [Тивериадското, Генисаретското] езеро. Основан от Ирод Антипа ок. 18 г. и посветен на имп. Тиберий [14—37 г.], дн. Teverya, Tabariéh  н прдѫ корабл отъ тверѣдꙑ. блꙁъ мѣста деже ѣсѧ хлѣбꙑ. хвалѫ въꙁдавъшю гю М Йо 6.23 Изч М З А Гр Τιβεριάς άδος тверіꙗ тверѣда