Старобългарски речник
тъкат
тъкат -тъкѫ -тъеш несв Тъка, изработвам плат [образно] ѡ болѣꙁн огн҄ дѹше прогонꙙшт.  потꙑ кръштенꙗ росꙙшт.  свѣтьл одеждꙙ дша тъкѫшт С 313.15 Изч С Гр ἐξυφαίνω Нвб тъка, тъча диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ткая диал НТ РРОДД ЕА