Старобългарски речник
турьскъ 
турьскъ -ꙑ прил МИ Тирски, който се отнася до финикийския град Тир ꙇ пакꙑ шедъ съ. отъ прѣдѣлъ тѵръскъ  сѵдоньскъ. прде на море галлеско. междю прѣдѣлꙑ декапольскꙑ М Мк 7.31 З А СК Б ꙇ отъ тѫдѹ въставъ де въ прѣдѣлꙑ тѵрьскꙑ  сдоньскꙑ. ꙇ въ домъ въшедъ. не хотѣаше да б  къто юлъ. ꙇ не може ѹтат сѧ М Мк 7.24 З ꙇ съшедъ съ нм ста на мѣстѣ равьнѣ.  народъ ѹенкъ его. ꙇ мъножьсто мъного люд. отъ вьсеѩ юдеѩ  отъ ерлма. ꙇ поморѣ тѹрьска  сдоньска. ꙇже прдѫ послѹшатъ его. ꙇ сцѣлтъ сѧ отъ недѫгъ М Лк 6.17 З А ꙇ шедъ отъ тѹдѣ с. отде въ странѫ тѹрьскѫ  сѵдонъскѫ М Мт 15.21 Изч М З А СК Б Гр [τῆς] Τύρου тѹрьскъ тѵрьскъ тѵръскъ тꙿѵрꙿскъ тѵрескъ тѹръскъ