Старобългарски речник
томтел҄ьII 
томтел҄ь прил притеж Тирански, който принадлежи на тиранина, на насилника рабе бога вꙑшънѣꙿго.  пастѹше словесънъхъ овецъ. како нꙑ остав днꙑ.  с въ рѫцѣ томтел҄.  нкꙿтоже отъ насъ ѹвѣдѣ С 225.10 Изч С Гр τοῦ τυράννου Нвб Срв томителен книж остар ОА ВА БТР АР