Старобългарски речник
тет 
тет -тепѫ -тепеш несв 1. Бичувам, бия, удрям някого тъгда же платъ поѩтъ са  тепе М Йо 19.1А ꙇ тепъше ѹбѭтъ і З Лк 18.33  отъ ніхъ ѹбіете.  распьнете.  отъ ніхъ тепете. на сьньмщхъ вашіхъ.  жденете отъ града въ градъ А Мт 23.34 ї бꙑхъ тепенъ вьсь день СП 72.14 Образно. еднъ плаетꙿ сѧ дѣволъ ... сътрѧсаѩ  съсѣкаѩ. напастьм ꙇ бѣдам облагаѩ. страст наносѧ. недѫгꙑ тепꙑ СЕ 88а 20—21 2. Прен. Наранявам, поразявам, смущавам тако ѹбо съгрѣшаѫще въ бра(...)  тепѫщмъ съвѣст. немощнѹ сѫщѹ. въ ха съгрѣшат(е) Е 3б 8—9 М З А Е СП СЕ Гр μαστιγόω φραγελλόω τύπτω Нвб тепам диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА Срв Тепавица МИ ХХ,ЛИМР Тепавичарска воденица МИ ЙЗ,МИПир Тепавичаров ФИ Тепавски ФИ Тепаймаиков ФИ Тепов ФИ СтИл,РЛФИ